Hand book apraksts
Hand book
Jau pašos mūsu uzņēmuma pirmsākumos mēs nolēmām, ka negribam nodarboties ar sīkumiem, kuri varētu novērst mūsu uzmanību no darba. No pirmajām mūsu uzņēmuma darbības dienām mēs zinājām, ka nevēlamies velti tērēt savas pūles un nervus risinot ikdienišķus sadzīves jautājumus, kas, kā rāda pieredze, aizņem katra uzņēmuma (vai uzņēmuma nodaļas) vadītāja dienas lielāko daļu.
 
No paša sākuma mums bija redzējums par to, ka mūsu uzņēmumā kārtība — būs pašsaprotama lieta, kā saka menedžmentā — tas būs higiēnisks faktors, kura pamatus mēs ieliekam jau pašā sākumā.
 
Mēs nolēmām atbrīvot sevi no nepieciešamības risināt dažādas konfliktsituācijas starp darbiniekiemun vadību, skaidroties par tenkām, ķildām, zādzībām, meliem, stāstīt katru dienu, ka darbiniekiem jāierodas darbā bez nokavēšanās, ka par tīrību birojā un darba vietās atbild ne tikai apkopēja...
 
Mēs secinājām, ka ne visiem darbiniekiem ir skaidras vispārzināmas patiesības (kuras jāievēro strādājot mūsu kolektīvā) tajā apjomā un kvalitātē, kā būtu vēlams no mūsu, kā uzņēmuma vadītāju viedokļa.
 
Mums likās taisnīgi, ka mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir tiesības zināt gan to, kādi sodi viņus sagaida par uzņēmuma noteikumu pārkāpumiem, gan kādus stimulēšanas un atzinības veidus viņi var izpelnīties pateicoties savam darbam un centībai savu tiešo pienākumu veikšanā un darba instrukciju ievērošanā.
 
Vēlēšanās pēc iespējas maksimāli sevi pasargāt no visa tā, ko var nosaukt par — „destruktīvām parādībām un procesiem uzņēmuma vadībā” lika mums radīt šo rokasgrāmatu.
 
Mēs gan no jauna neizgudrojām divriteni, bet tikai izmantojām savā uzņēmumā vispārzināmu biznesa pieredzi. Šīs pieredzes pielietošana mūsu uzņēmumā mums ļoti palīdzēja. Un mēs ne vien ticam, bet esam pilnīgi pārliecināti, ka parādoties šādai rokasgrāmatai Jūsu uzņēmumā, Jūs būsiet sajūsmināti, cik ļoti efektīvs ir šis vienkāršais instruments Jūsu uzņēmuma vadības jautājumu risināšanā.
 
Mēs ceram, ka izlasot mūsu Rokasgrāmatu (saīsinātā versijā), Jūs jutīsieties iedvesmoti radīt un ieviest līdzīgu dokumentu savā uzņēmumā.
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com