Izpildes standarti
Hand book
Prakse rāda, ka pamatā problēmas uzņēmuma darbiniekiem rodas sakarā ar to, ka nav pietiekošas orientācijas par to, kādiem uzņēmuma noteikumiem un standartiem jāseko. Lai izvairītos no nevajadzīgām konfliktsituācijām un kļūdām, uzņēmums ir izstrādājis sekojošus standartus darba izpildei.
 
Galvenie noteikumi
 
Galvenais ir attieksme!
Pret uzņēmumu, klientiem, darbu, pašam pret sevi... Attieksme nedrīkst būt negatīva! Ja Tu jūti, ka šodien Tevī ir negatīva attieksme un Tu nespēj ar to cīnīties — Tu esi nederīgs un pat bīstams gan sev, gan uzņēmumam. Mums visiem ir skaidrs, kā jāreaģē, ja esam saslimuši ar gripu. Mēs paliekam mājās, lai neaplipinātu citus. Negatīvisms ir tāda pati „slimība” un saslimstam mēs ar to no „vīrusa”, ko atnes citi. Esiet tik laipni! Jūs nestrādājat vieni! „Izslimojiet” mājās un atgriezieties — mēs Jūs novērtējam un vienmēr priecājamies Jūs redzēt! Un īpaši mēs priecājamies Jūs redzēt sveikus un veselus!
 
Kritika ir nevietā!
Mēs visi dodam priekšroku citu apspriešanai, kaut gan pareizāk būtu paškritiski novērtēt sevi. Ņemot vērā to, ka visiem mums ir trūkumi (pat ja kāds to neatzīst), mēs nevaram atļauties kritizēt citus, pat vairāk — mūsu uzņēmumā tas ir aizliegts. Bībelē ir teikts: „Nav piedošanas cilvēkam, kurš tiesā citus, jo ar to pašu tiesu, ar kuru tu tiesā citu, tu tiesā arī sevi, jo tiesājot citu, tu dari to pašu.”
 
Tomēr kritikas aizliegums uzņēmumā nenozīmē, ka trūkumi jāslēpj un par tiem aizliegts runāt. Trūkumi ir jāatklāj un par tiem ir jārunā, tikai apspriežot šādus jautājumus nepieciešams izvairīties no negatīvām, destruktīvām emocijām.
 
Citiem vārdiem sakot — šādi jautājumi jārisina pamatojoties uz  konstruktīvu pieeju un veselo saprātu, nevis uz tiesāšanu un kritiku, izrādot negatīvas emocijas. Bez tam, šādi jautājumi ir ļoti delikāti un tie ir jāapspriež „zem četrām acīm” starp tieši iesaistītām personām. Jebkura publiska citu darbinieku trūkumu apspriešana tiks uzskatīta par ķildu, neslavas celšanu un apspriežamā darbinieka goda un cieņas aizskārumu. Šādi pārkāpumi tiks novērsti un stingri sodīti.
 
Problemātiskas situācijas
Problemātiskas situācijas ir bijušas, ir un būs. Un, kā jau teicām, mēs tās risināsim, nevis „izpūtīsim no oda ziloni”. Sakarā ar to, ka jebkādu apstākļu rezultātā radusies problemātiska situācija ir problēma uzņēmumam kopumā, katra iesaistītā darbinieka pienākums ir darīt visu, lai to atrisinātu, nevis deleģēt to savam kolēģim. Gadījumā, ja problēmu nav iespējams atrisināt saviem spēkiem, jāgriežas pie sava vadītāja vai augstākstāvošā instancē.
 
Atcerieties, ka:
 
"Vairums „problemātisku situāciju” ir tikai „slimīgas iztēles” auglis, ko uzkurina neapvaldītas emocijas". (© S.М.)
 
Tāpēc, pirms jūs paziņojat par problēmu, pārbaudiet tās esamību un tikai tad sāciet rīkoties. Bez tam, ir aizliegts informēt par radušos problēmu visus pēc kārtas. Ir jāinformē tieši iesaistītās personas un darbinieki, kas ir atbildīgi par šīs problēmas risināšanu. Nepareizi izvērtēta problemātiska situācija no neiesaistītu personu puses, var atstāt graujošu iespaidu uz visa uzņēmuma darbu. Tāpēc saglabājiet mieru un neizdariet priekšlaicīgus secinājumus.
 
Tīrība un kārtība
Katrs atsevišķs darbinieks ir personīgi atbildīgs par tīrību un kārtību savā darba vietā un sava darba aprīkojuma uzturēšanu. Pirms darba beigām darba vieta jāsakārto un jāatstāj pienācīgā stāvoklī. Stāvoklis, kuru varētu nosaukt par „lirisku nekārtību” ir pieļaujams tikai darba laikā. Vienu reizi nedēļā (piektdienās) visas biroja iekārtas (telefoni, datori, printeri, kopēšanas iekārtas u.c.) un mēbeles tiek tīrītas ar speciāliem šķīdumiem. Nenomazgāti trauki tiks izmesti atkritumu grozā. Kafijas vai tējas sagatavošanas vieta jāuztur ideālā kārtībā. Citādi, šī vieta tiks likvidēta. Kopējā telpu uzkopšana (grīdas, palodzes, skapji u.c.) tiek veikta trīs reizes nedēļā. 
 
Subordinācija
Uzņēmuma personāls, kurš strādā algotu darbinieku statusā, nedrīkst aizmirst, ka uzņēmumu ir dibinājuši citi cilvēki, kuri arī veido uzņēmuma vadības sastāvu. Tieši šie cilvēki ir izveidojuši Jums darba vietu, kura dod tiešām lieliskas iespējas ne tikai pelnīt naudu, bet arī daudz ko iemācīties, augt un attīstīties. Mēs esam pārliecināti, ka mūsdienās šāda darba vieta tiešām ir „likteņa dāvana” un iespēja, kuru katrs var izmantot savas nākotnes nodrošināšanai. Tāpēc novērtējiet savu darba vietu un neizmantojiet ļaunprātīgi uzņēmuma vadītāju patieso un draudzīgo attieksmi pret Jums, jo tie, kas Jūs pieņēma darbā, var no tā arī atlaist.
 
Nekad!!! neienāciet uzņēmuma vadītāju vai menedžeru birojā bez pieklauvēšanas. Jūs neatrodaties savā dzīvoklī, kur Jūs nevienu nevarat traucēt un Jūs nezināt, kas notiek aiz durvīm. Ja Jūs ienākat bez klauvēšanas (citiem vārdiem sakot — ielaužaties) istabā, kur notiek pārrunas ar klientu vai biznesa partneri, šāda uzņēmuma personāla rīcība daudz ko var pavēstīt par mūsu uzņēmumu.
 
Attiecības starp darbiniekiem
- Uzņēmuma personāla pienākums ir izturēties ar cieņu pret saviem kolēģiem. Cilvēkam ir tiesības uz cieņu ne tikai pateicoties viņa rakstura īpašībām un prasmēm, bet arī vienkārši tāpēc, ka viņš ir Cilvēks.

- Saspīlētu situāciju rašanās gadījumā, katra pienākums ir mēģināt šo situāciju nogludināt un atrisināt. Reizēm pietiek ar vienu vārdu, lai „nepareizā” atmosfēra tiktu uzlabota un ievirzīta pareizajā gultnē.

- Uzņēmuma personāla pienākums ir izturēties ar cieņu pret citu darbu. Ja kāds noniecina cita darbu, viņš nevar gaidīt, ka attieksme pret viņa paša darbu būs citāda.

- Konflikta situāciju un pretenziju rašanās gadījumā starp diviem darbiniekiem, viņiem jārisina šīs problēmas savā starpā neiesaistot citus.

- Katram darbiniekam jāmācās būt gatavam palīdzēt jebkuram kolēģim, kuram šī palīdzība nepieciešama.
 
Attieksme pret klientiem
Attieksmei pret uzņēmuma klientiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši Tavi klienti) jābūt tādai, kā pret labākajiem draugiem.
 
Nevērtējiet klientus „pēc apģērba”, viņu ārējais izskats nedrīkst ietekmēt Jūsu attieksmi.
 
Sveiciniet katru ienākošu birojā vai piezvanījušu cilvēku un esiet laipni. Ja atnākušais vai piezvanījušais cilvēks ir Jūsu kolēģa klients un kolēģis dotajā brīdī nav birojā vai ir aizņemts, piedāvājiet klientam savu palīdzību un dariet visu iespējamo, lai atrisinātu klientu interesējošo jautājumu.
 
Attieksme pret darbu
Liela nelaime, ja cilvēks nespēj apliecināt un piepildīt sevi tajā vietā, kurā viņš atrodas. Viņš cieš pats un liek ciest citiem, reizēm to pat neapzinoties. Pilnīgs pretstats tādam darbiniekam ir darbinieks, kuram patīk tas, ko viņš dara. Tāds darbinieks pat uzņēmumam grūtā laikā nezaudē ticību un situācijas sarežģītība neietekmē viņa darba izpildes kvalitāti. 
 
Grūti laikam būtu atrast cilvēku, kurš negribētu gūt gandarījumu no sava darba. Tomēr tas ne vienmēr izdodas. Vieniem iemesls ir noteiktas rakstura īpašības, kuras traucē viņiem gūt šo gandarījumu, citiem personīga rakstura problēmas un sarežģījumi. Viens no mūsu uzņēmuma iekšējās politikas aspektiem ir vēlēšanās organizēt darbu tā, lai katram darbiniekam būtu maksimāli labvēlīgi apstākli gandarījuma gūšanai no veicamā darba.
 
Vēlamo attieksmi pret darbu varētu noformulēt šādi:
 
- Gūstiet baudījumu no sava darba un esiet priecīgi. Pat, ja kaut kas neizdodas. Kļūdas vienmēr var labot un situācija vienmēr var mainīties uz labo pusi ļoti īsā laikā.

- Sava vadītāja norādījumus izpildiet precīzi un noteiktajā termiņā, paziņojot par darba pabeigšanu.

- Gadījumā, ja kaut kas nav īsti saprotams, uzdodiet jautājumus. Kā teikts sakāmvārdā: „Par pajautāšanu pa galvu nesit”. Tāpēc labāk lieku reizi pārjautāt, nekā izdarīt kaut ko nepareizi.

- Gadījumā, ja Jūs kavējat darbu vai kāda iemesla dēļ vispār nevarat ierasties – nekavējoties paziņojiet par to savam vadītājam.
 
Attieksme pret uzņēmumu
Atļaujiet uzdot Jums jautājumu: „Jums patīk uzņēmums, kurā Jūs strādājat?” Ja atbilde ir negatīva, ir īstais laiks piedāvāt Jums pameklēt piemērotāku darba vietu, kurā Jūs tiešām jutīsieties labi. Ja atbilde ir pozitīva — tas jau ir liels ieguvums! Atlicis pavisam nedaudz — izslēgt no savas leksikas tādus izteicienus, kā: „Pie mums jau vienmēr „tā”. Organizācija — „super!” utt.” Tamlīdzīgi izteicieni ir pareizas, radošas atmosfēras graušanas instrumenti uzņēmumā. Tie ir vārdi — „slepkavas”.
 
Ja mums tiešām patīk uzņēmums, kurā mēs strādājam — aizmirsīsim čīkstēšanu un kritizēšanu, labāk centīsimies katrs savā vietā ņemt aktīvu dalību tā attīstībā un izaugsmē. Pašā uzņēmuma jēdzienā (to varētu saukt arī par „kompāniju”’) ietverta informācija, ka tā nav struktūra, kura sastāv no viena cilvēka, bet no vairākiem cilvēkiem (kompānija), un uzņēmuma panākumi ir atkarīgi nevis no atsevišķām personībām, bet no kolektīva kopumā. Kā saka — slikts piemērs ir lipīgs. Bet, ja katrs no mums pievērsīs uzmanību nevis citu kļūdām, bet savam darbam, kad mēs iemācīsimies paškritiski vērtēt sevi — tas būs labs piemērs un citu motivēšana, tas palīdzēs aizvien vairāk izmainīt uzņēmuma veidolu no laba uz vēl labāku. Sāksim ar sevi! 
 
Plānošana un darba organizācija
Mūsu darbā bez precīzas plānošanas un organizācijas iztikt nevar. Visi mūsu panākumi un darba rezultāti ir atkarīgi no tā.
 
Ja sava darba laika plānošanai un organizācijai netiks pievērsta pienācīga uzmanība — mēs varam aizvērt savu uzņēmumu un doties uz tirgu tirgot kartupeļus. Un kaut gan dažiem no mums (kam sava darba plānošana un organizācija ir sāpīgs jautājums) iespējams būs grūti pārvarēt sevi — tas tomēr būs jādara.
 
- Savas nākamās darba dienas plānošana jāveic jau šodien! To visērtāk ir izdarīt darba dienas beigās (tiem, kuri vēlas kaut ko sasniegt – pēc darba dienas beigām). Pateicoties savas darba dienas plānošanai, katram darbiniekam ir skaidri jāzina, ko viņš darīs rīt, sākot no paša rīta (bez tā, protams, ka viņam jāpadzer kafija) :-).

- Darba plānošanai jāaptver ne tikai nākošā diena, bet arī ilgāks nākotnes periods.
- Daži gudri cilvēki ir parūpējušies, lai citi cilvēki iemācītos plānot savu laiku — viņi ir izgudrojuši plānotājus, datorprogrammas, metodikas, dienasgrāmatas u.t.t. No visiem šie produktiem visdzīvotspējīgākais un ērtākais ir izrādījies visvienkāršākais un lētākais — parastais ikdienas plānotājs. Izmantojiet to!
 
Lēmumu pieņemšana
Darba procesā bieži rodas nepieciešamība pieņemt noteiktus lēmumus. Mūsu uzņēmumā mēs esam izstrādājuši noteikumus, kuri reglamentē lēmumu pieņemšanu. Katram ir jāiemācās patstāvīgi pieņemt lēmumus, sevišķi jautājumos, kuri skar viņa tiešos darba pienākumus un sakarā ar tiem radušās problēmas. Deleģēt savas problēmas citiem — slikta ideja!
 
- Pieņemot lēmumu cilvēks ir atbildīgs par sekām, kuras var rasties no šī lēmuma. Ja Jūs neesat pārliecināts par kāda lēmuma pareizību — lūdziet padomu savam vadītājam.

- Pieņemot lēmumu, dariet to zināmu Jūsu vadītājam.

- Nevienam nav tiesību publiski izrādīt savu neapmierinātību un nepiekrišanu sava vadītāja vai uzņēmuma vadības pieņemtajiem lēmumiem.

- Ja Jums radusies kāda problēma — vienmēr piedāvājiet tās iespējamo risinājumu.

- Ja  Jūs pats esat problēmas cēlonis — Jums pašam arī šī problēma  jāatrisina.
 
Personīgā higiēna
Mēs piekrītam apgalvojumam, ka otrreiz atstāt pirmo iespaidu nav iespējams. Tāpēc mums vienmēr (katru dienu) jābūt gataviem pirmajai tikšanās, no kuras ir atkarīgs mūsu darba rezultāts. Nedrīkstam aizmirst, kādā biznesa jomā mēs strādājam un kas ir mūsu klienti. Tāpēc personīgās higiēnas un ārējā izskata jautājumi mūsu darbības jomā (kas nedaudz atšķiras no, piemēram, lauksaimniecības) ir ļoti svarīgi. Kaut gan šķiet, ka par to lieki runāt, dažiem šie padomi varētu būt noderīgi. 
 
- Vienmēr jābūt kārtīgi ģērbtam, atbilstoši uzņēmuma noteikumiem attiecībā uz ārējo izskatu.

- Sekot savai personīgajai higiēnai. Īpašu uzmanību pievērst mutes dobuma higiēnai, frizūrai un ķermeņa aromātam.

- Jebkuru darba vietu atstāt kārtībā, neatstāt aiz sevis pārtikas atliekas, nospiedumus no kafijas vai tējas krūzēm. Tas attiecas ne tikai uz personīgo darba vietu. Nomazgāt aiz sevis traukus: krūzītes, karotītes utt.
 
Biroja tehnika, internets, telefona zvani
Tās iekārtas, ar kurām mēs strādājam un kuras ļoti palīdz mūsu darbā, ir dārgas. Tāpēc strādāt ar tām var tikai tie, kas prot to darīt.
 
Fakss. Nemēģiniet eksperimentēt! Ja Jūs nezināt, kā ar to strādāt, pajautājiet kādam, kas to prot.
 
Printeris. Tas ir ļoti vajadzīgs, bet arī ļoti niķīgs aparāts. Ja printera darbā radušās problēmas – vērsieties pie kompetenta darbinieka un nemēģiniet šīs problēmas atrisināt paši.
 
Kopētājs. Tas ir mūsu darbam vienkārši nepieciešams aparāts, turklāt samērā dārgs. Tāpēc strādāt ar to var darbinieki, kuri ir detalizēti iepazinušies ar kopētāja lietošanas pamācību. Ja Jūs ar šo pamācību iepazinušies neesat, bet Jums steidzami ir nepieciešamas kāda dokumenta kopijas, palūdziet palīdzību apmācītam darbiniekam. Eksperimentēt ar kopētāju ir stingri aizliegts! Kopētāja izmantošana personīgām vajadzībām ir pieļaujama tikai ar Jūsu vadītāja atļauju.
 
Internets. Tāpat kā citi uzņēmuma rezultatīvai darbībai nepieciešami instrumenti, internets arī ir darba instruments, un tikai. Tāpēc katram darbiniekam jāsaprot, ka internets kā instruments ir izmantojams tikai savu tiešo darba pienākumu veikšanai. Ir aizliegts internetu izmantot personīgām vajadzībām, izņemot gadījumus, kad to ir atļāvis Jūsu tiešais vadītājs vai uzņēmuma vadība. Iespējams kādam internets ir rotaļlieta, bet ne mūsu uzņēmumā.
 
Elektroniskais pasts. Darbiniekiem ir atļauts nosūtīt personiskās vēstules ārpus darba laika.
 
Telefona sarunas. Personīgie telefona zvani darba laikā ir pieļaujami, ja tie ir īsi. Pļāpāšana pa telefonu personiskos jautājumos nav pieļaujama. Personīgie starppilsētu un starptautiskie telefona zvani ir aizliegti. Personīgie zvani un mobilā tālruņa numuriem (sevišķi izmantojot parasto telefonu) ir aizliegti.
 
Biroja apmeklēšanas kārtība
Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi aizliedz uzturēties uzņēmuma birojā darbinieku radiniekiem, draugiem un bērniem. Personīgo jautājumu risināšanai Jums ir brīvais laiks pēc darba. Birojs un darba laiks ir domāts tam, lai strādātu.
 
Uzņēmuma īpašums
Uzņēmumam pieder īpašums. Sākot no kancelejas piederumiem līdz biroja tehnikai. Katrs darbinieks nes pilnu atbildību par viņam uzticēto īpašumu, iekārtām un citiem darba instrumentiem, sākot no kancelejas piederumu komplektācijas darba vietā, līdz datoram vai kopētājam. Nolaidīgas un paviršas attieksmes gadījumā pret viņam uzticētajiem priekšmetiem, to nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, šo priekšmetu vērtība tiks atlīdzināta uz vainīgā darbinieka darba algas rēķina.
 
- Neņemiet neko bez atļaujas no sava kolēģa darba galda. Ja šāda atļauja ir saņemta, pēc tam, kad Jūs esat izmantojuši nepieciešamo priekšmetu, bez atgādinājuma atdodiet to īpašniekam.

- Pēc darba laika beigām darba vieta ir jāatstāj tīra, bet iekārtas izslēgtas.

- Katram darbiniekam jāmeklē iespēja produktīvāk un racionālāk izmantot uzņēmumam piederošo īpašumu. Izturieties rūpīgi un taupīgi pret uzņēmuma īpašumu.

- Uzņēmuma īpašumu nedrīkst izmantot personīgām vajadzībām, ja tam nav saņemta atļauja.
 
Personīgais īpašums
Bez uzņēmuma īpašuma birojā var atrasties arī darbinieku personīgās mantas. Jā šis priekšmets Jums nepieder, neaiztieciet to. Ja Jūs esat kaut ko aizņēmies no kolēģa, pēc iespējas ātrāk atdodiet.
 
Laiks
Darba diena, kā mēs visi jau zinām, sākas 08.00 un beidzas — 17.00. Neskaitot pusdienu pārtraukumu, mums ir tikai 8 stundas, lai strādātu. 
 
- Atstājot biroja telpas, lūdzu, atzīmējiet pie sekretāres kurp un uz cik ilgu laiku Jūs dodaties. Tas nepieciešams, lai sekretāre varētu atbildēt uz klientu jautājumiem par iespējām ar Jums sazināties.

- Izmantojiet savu laiku maksimāli efektīvi, nenovērsieties uz blakus lietām. Jūsu laiks — Jūsu rezultāti, Jūsu rezultāti — Jūsu nauda.

- Ja Jums nepieciešams atstāt darba vietu pirms noteiktā laika, palūdziet atļauju savam vadītājam.
 
Citi, augstāk neminēti jautājumi, tiek risināti darba kārtībā.
 
"Panākumus var izmērīt ne tik daudz ar stāvokli, kuru kāds ir sasniedzis, cik ar šķēršļiem, kurus viņš ir pārvarējis ceļā uz panākumiem".
 
Bukers T.Vašingtons
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com