Uzņēmuma redzējums
Hand book
Atgriežoties pie tā, ka mūsu uzņēmumā strādā cilvēki, kuriem piemīt Ticība un Optimisms, gribam vēlreiz pateikt, ka mums ir nepārprotams uzņēmuma panākumu un to, ko mēs darām, redzējums. Mēs redzam, ka pakāpeniski attīstoties pareizā virzienā un izstrādājot aizvien jaunus produktus un pakalpojumus, uzņēmums sadalīsies dažādās nodaļās, kuras arī attīstīs tos jaunos darbības virzienus, kurus uzņēmuma vadība uzskatīs par lietderīgiem.
 
Uzņēmums izvirza sev mērķi — ieņemt stabilu stāvokli Latvijas konsultatīvo pakalpojumu tirgū, izstrādājot savus produktus un sadarbojoties ar fiziskām personām un/vai biznesa struktūrām, kuras ir spējīgas piedāvāt virzīšanai tirgū kvalitatīvus un konkurētspējīgus intelektuālos produktus.
 
Mēs apzināmies, ka ieņemt vadošo vietu tirgū (un noturēt to) nav iespējams tikai piedāvājot konkurētspējīgu produktu. Citu uzņēmumu bagātīgā pieredze liecina, ka pat piedāvājot kvalitatīvu produktu, uzņēmums var nonākt pagrimumā citu iemeslu dēļ. Kā piemēru varētu minēt dažus no tiem: personāla pašdisciplīnas trūkums (neatkarīgi no amata), nevēlēšanās pilnveidot savas zināšanas un iemaņas, uzņēmuma menedžmenta nepietiekoši kompetenta organizācija, nepietiekošas zināšanas par situāciju tirgū u.c.
 
Sakarā ar to, mēs redzam mūsu uzņēmumu principiāli atšķirīgu (tā organizatoriskās kvalitātes nozīmē) no „kolhoza” tipa organizācijām. Mēs redzam mūsu uzņēmuma personālu ar augstu atbildības sajūtu, augstu kvalifikāciju un kompetenci, veicot savus ikdienas pienākumus, ievērojot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un sasniedzot vadības izvirzītos mērķus. Uzņēmums veltīs daudz uzmanības sava personāla attīstībai, meklējot ceļus katra atsevišķa darbinieka potenciāla maksimālai atklāšanai, pilnveidošanai un turpmākajai virzībai pa karjeras kāpnēm.
 
Mēs redzam, ka uzņēmums funkcionē un veic savu darbību kā vesels organisms, kurā katrs kolektīva loceklis nepieciešamības gadījumā ir gatavs palīdzēt citam, reizēm ignorējot savas personiskās intereses. Mēs redzam, ka mūsu birojs mirdz tīrībā un neviens nespēj paiet garām zemē nomestam papīrītim vai nemazgātai krūzītei uz... sava kolēģa galda. :-)
 
"Mēs varam virzīties uz priekšu tikai tad, ja redzam ceļu, pa kuru mums jāiet. Ja mēs šo ceļu neredzam, tad mēs virzāmies uz „nekurieni”. (© С.М.)
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com