Disciplināro sodu principi
Hand book
Neskatoties uz to, ka mūsu uzņēmums īpašu uzmanību pievērš tādam jautājumam kā pašdisciplīna, tomēr mēs visi labi saprotam, ka, ja mēs nezināsim, kādus iekšējās disciplīnas kritērijus mums izvirza vadība un kāds disciplinārais sods var sekot par noteikumu pārkāpumu, mēs agri vai vēlu izmantosim šo trūkumu. Mēs ticam, ka katrs mūsu darbinieks sapratīs, ka šī disciplinārsodu skala nav instruments, lai meklētu mūsu rakstura trūkumus, lai izspiegotu un kontrolētu viens otru, bet tieši otrādi, var palīdzēt novērst tās mūsu nepilnības, kuras nav pieņemamas mūsu darbā. 
 
Pirmais līmenis                                  
(Mutisks brīdinājums)
 
Darba kavēšana; nekārtīga darba vieta; netīri trauki; nekārtīgs ārējais izskats; negatīva attieksme; zema darba izpildes kvalitāte; bezatbildība savu darba pienākumu veikšanā.
 
Otrais līmenis                                  
(Pirmais rakstiskais brīdinājums)
 
Jebkuri divi mutiskie brīdinājumi; strīdi vai nepakļaušanās augstāk stāvošai instancei; bezatbildīga attieksme pret biroja iekārtām vai citu uzņēmuma īpašumu; nepareiza atbilde uz ienākošo telefona zvanu; biroja iekārtu, sakaru vai interneta izmantošana personīgām vajadzībām bez atļaujas; datorspēles.
 
Trešais līmenis                                   
(Otrs rakstiskais brīdinājums)
 
Jebkuri trīs mutiskie brīdinājumi; jebkuri divi rakstiskie brīdinājumi (otrais līmenis); publiska opozīcija vadītājam vai savam kolēģim; sava uzņēmuma publiska kritizēšana; citu cilvēku apmelošana; tenku izplatīšana; uzņēmuma izmantošana savtīgos nolūkos.
 
Ceturtais līmenis                                
(Atlaišana)
 
«Un tad es sapratu, ja es būtu mainījies pats, tad, iespējams, paliktu šeit strādāt!”
Jebkuri četri mutiskie brīdinājumi; jebkuri trīs rakstiskie brīdinājumi (otrais līmenis); jebkuri divi rakstiskie brīdinājumi (trešais līmenis); meli vadībai; personīgā īpašuma vai uzņēmuma īpašuma zādzība.
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com