Darbinieka fails
Hand book
Vārds: Svetlana
Amats: Sekretāre
Profesionalitātes līmenis: 7
Pakļautība: uzņēmuma vadība
Vieta: birojs
 
Vispārējs amata apraksts
Sekretāre — tas ir amats, kurā apvienotas tādas neaizstājamas īpašības, kā Laba dzirde (īpaši attiecībā uz to, ko saka vadība); Asa redze (lai pamanītu visu, kas jāpamana); Ātra reakcija  (lai pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk veiktu izvirzītos uzdevumus); Fenomenāla atmiņa (lai vienmēr zinātu, kur un kas atrodas); Operativitāte (informācijas pieņemšanā un nodošanā); Atbildības sajūta (ja kāds kaut ko arī var aizmirst, tad tikai ne viņa); Profesionalitāte (nevis strādāšana tikai tāpēc, ka pagaidām nav citu piedāvājumu); Kompetence (viņas leksikā nav tādu izteikumu, kā „es nezinu”, „es neprotu”, „man aizmirsās”).
 
Dotā amata svarīgums
Grūti aprakstīt šī amata svarīgumu. To varētu izteikt šādi: bez profesionālas sekretāres nevar pastāvēt profesionāļu komanda. Bez profesionālas sekretāres uzņēmums nevar sekmīgi attīstīties un progresēt savā darbībā. Gribam mēs to vai nē, bet tas pirmais (un bieži arī visspēcīgākais) iespaids, kurš klientam paliek par mūsu uzņēmumu, veidojas pateicoties tieši sekretāres profesionalitātei un personīgajām īpašībām. Tieši sekretāre bieži vien ir uzņēmuma „vizītkarte”, pats viņas darbs, precīza un operatīva tiešo pienākumu veikšana, ir uzņēmuma dzīvotspējas un konkurētspējas kopumā ļoti svarīga sastāvdaļa.
 
Pienākumu vispārējs apraksts
Precīzas un savlaicīgas darbības, lai pieņemtu, apstrādātu, nodotu ienākošo un izejošo informāciju personām, kurām tā paredzēta. Prasmīga un operatīva dokumentu noformēšana. Nevainojamas kārtības un tīrības uzturēšana darba vietā un pieņemšanas telpā. Kafijas un/vai tējas pagatavošana uzņēmuma klientiem, savlaicīga izlietoto trauku novākšana un nomazgāšana. Palīdzības sniegšana jebkuram biroja apmeklētājam, uzņēmuma klientam vai darbiniekam savas kompetences un uzņēmuma noteikumu ietvaros. Vispusīga informētība par uzņēmuma darbību, piedāvātajiem produktiem, pasākumu grafikiem, uzņēmuma darbinieku un vadības atrašanās vietu u.c.
 
Īpašu mērķu sasniegšana
Nepārtraukta savu iemaņu pilnveidošana. Personīgās organizētības un pašdisciplīnas paaugstināšana.
 
Īpaša slodze
Periodisko izdevumu un literatūras par sekretāres profesionālo darbību lasīšana.
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com