Atzinības un apbalvojuma principi
Hand book
Mēs visi saprotam, ka bez citu atbalsta strādāt būtu ļoti grūti, pat neiespējami. Mums visiem bez izņēmuma ir nepieciešams atbalsts. Bet bez darbinieku personīgā atbalsta arī uzņēmums vēlas atzīmēt savu darbinieku pūles, centienus, vēlēšanos pilnveidoties, atzīmēt darba rezultātus, idejas, kas strādā uzņēmuma labā utt.
 
Mās vēlamies īstenot uzņēmuma iekšējo politiku, kura paredz stimulēšanu un atzinību, lai katrs darbinieks zinātu, ka viņa pūles nepaliks nepamanītas no uzņēmuma vadības puses un katra darbs tiks novērtēts pēc nopelniem.
 
1. Mēneša Labākā darbinieka noteikšana un apbalvošana.
 
2. Mēneša Labākā pārdevēja noteikšana un apbalvošana.
 
3. Darbinieku, kuri palīdzējuši ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, prēmēšana.
 
4. Darba algas paaugstināšana tiem darbiniekiem, kuri iemācījušies pilnībā atstrādāt to darba algu, ko viņi saņem dotajā brīdī.
 
5. Karjeras virzība tiem darbiniekiem, kuri ir jau gatavi uzņemties lielāku atbildību.
 
6. Citi.
 
Mēs gribam, lai katrs mūsu uzņēmuma darbinieks zinātu, ka uzņēmuma vadība vēlas atzīmēt un stimulēt tos darbiniekus, kuri to ir pelnījuši. Tāpēc, ja Jūs vēlaties, lai arī Jūsu darbs tiktu pamanīts, varat nešaubīties, ka tā arī būs. Taču tas, vai Jūs būsiet labākais, vai Jūs tiksiet atzīmēts un attiecīgi atalgots, NAV atkarīgs no uzņēmuma vadības!
 
Būt vai nebūt — Jums jāizlemj pašiem!
 
"Liktenis nav nejaušība, tā ir izvēle".
 
V.Dž.Braians
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com