Image Master Plan apraksts
Image Master Plan
Kas ir “Uzņēmuma tēls”? Tas ir tas, kas liek Jūsu klientam atgriezties pie Jums vēl un vēl, vai arī liek aizmirst Jūsu uzņēmumu (produktu vai pakalpojumu) uz visiem laikiem.
 
Nepielūdzamie statistikas cipari liecina, ka:
 
"Pastāvīgā pircēja noturēšana izmaksā piecas reizes mazāk nekā jauna iegūšana!"
 
Tas, vai Jūs saglabāsiet pircēju, vai nodosiet to tieši konkurenta rokās, ir atkarīgs no tā, kāds tēls Jūsu uzņēmumam ir izveidojies Jūsu klienta acīs.
 
Katram cilvēkam un visam, kas saistīts ar viņa darbību, ir sava filozofija, dzīves principi, kultūra utt. Tāpēc pats par sevi saprotams, ka visi šie kritēriji ir aktuāli arī uzņēmumam, jo uzņēmums sastāv no tajā strādājošiem atsevišķiem cilvēkiem.
 
Bet, kā mēs jau zinām, katram cilvēkam ir sava, individuāla dzīves uztvere un skatījums uz vienu vai otru jautājumu. Vienam cilvēkam var būt ļoti augsti morāles principi, bet citam to var nebūt vispār. Tā, piemēram, vienam cilvēkam jēdziens “sirdsapziņa” var tuvoties jēdzienam “pilnība”, bet citam šis jēdziens ir tik stiepjams, ka atkarībā no dzīves situācijas var tuvoties nullei. :-) Mums visiem ir zināmas tādas situācijas, vai ne?
 
Tā kā uzņēmumā strādā dažādi cilvēki, katrs ar savu dzīves uztveri un izpratni par to, “kas ir labi un kas slikti”, bieži tas noved pie situācijas, kad katrs darbinieks noteiktos apstākļos reaģē, balstoties tikai uz saviem uzskatiem, un uzskata to kā pašu par sevi saprotamu. Bez šaubām, šādas parādības ļoti negatīvi ietekmē uzņēmuma tēlu kopumā un tā reputāciju tirgū.
 
Katru izveidoto uzņēmumu varētu nosaukt par tā cilvēka, vai cilvēku, kuri šo uzņēmumu izveidojuši, “lolojumu”. Bet, ja uzņēmums ir “lolojums”, bez audzināšanas nevarēs iztikt. Lai “audzināšana” būtu veiksmīga, nepieciešams radīt pamatu, uz kura balstīsies šī audzināšana.
 
Neapšaubāmi, ka šo pamatu nosaka uzņēmuma vadība un/vai tā īpašnieki, jo viņiem ir skaidrs priekšstats, kādu viņi gribētu redzēt savu uzņēmumu. Problēma bieži ir tajā, ka uzņēmuma vadība uzskata, ka lietas, kas viņiem ir pašsaprotamas, tādas ir arī citiem. Prakse rāda, ka tas, maigi izsakoties, neatbilst patiesībai.
 
Mums, kā savu uzņēmumu vadītājiem, nevajadzētu paļauties uz to, ka darbinieki visu sapratīs paši. Visu, kas nav uzrakstīts uz papīra un nav pasniegts darbiniekiem rakstveidā, droši var aizmirst. Tas nestrādā.
 
Citāda ir situācija, kad mēs esam savā uzņēmumā izveidojuši attiecīgus iekšējos dokumentus un ar parakstu esam iepazīstinājuši ar tiem savus darbiniekus. Tad neviens vairs nevar teikt: “Bet es nezināju...”, “Bet es domāju...”, “Es jau gribēju, bet tā sanāca...” un tamlīdzīgi. Un tas strādā.

Piedāvājam Jums iepazīties ar to, kā tas viss ir noorganizēts pie mums. Mēs esam pārliecināti — ja Jūs ko tamlīdzīgu izveidosiet savos uzņēmumos, tas palīdzēs Jums grūtajā uzņēmuma vadīšanas darbā. 
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com