Darbinieku attieksme pret darbu
Image Master Plan
Personāla attieksme pret savu darbu — tas ir jautājums, kurš tiks apspriests ar darbinieku tikai vienu reizi — brīdī, kad darbinieks tiek pieņemts darbā. Gūstot iespēju strādāt uzņēmumā, darbiniekam ir jāapzinās, ka viņš nav nokļuvis bērnu dārzā un uzņēmuma iekšējā kadru politika un filozofija ir izveidotas tā, ka uzņēmumā nav paredzētas tādas štata vietas kā “aukle” vai “audzinātājs”. Tā kā šādas štata vietas uzņēmumā nav paredzētas — šķiet pats par sevi saprotams, ka pieņemot kādu darbā ir skaidrs, ka darbinieks ir pieaudzis cilvēks, kurš pilnībā var atbildēt par sevi un savu rīcību, kā arī par savu attieksmi pret darba pienākumiem.
 
Sakarā ar to, šķiet lieki pieminēt, ka darbinieks tiek pieņemts darbā lai strādātu, nevis lai radītu strādāšanas ilūziju. Jau pati darbinieka pieņemšana darbā nozīmē privilēģijas un reālu iespēju realizēt sevi. Uzņēmuma personālam ir jābūt skaidram priekšstatam par to.
 
Uzņēmuma personāla attieksmi pret savu darbu jāreglamentē pašam personālam, pamatojoties uz uzņēmumā izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem, korporatīvo filozofiju, ārējo un iekšējo politiku, morāles principiem, standartiem, u.t.t., kā arī katru atsevišķu darbinieku reāli ietekmējošiem pašmotivējošiem faktoriem.
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com