Cilvēku resursu vadība
Image Master Plan
Uzņēmumā tiks pieņemti darbā cilvēki, kuri:
 
- Ir izgājuši rūpīgu atlasi uz konkursa pamata.
- Piekrīt (rakstveidā) uzņēmumā noteiktajiem noteikumiem, uzņēmuma iekšējai un ārējai politikai, filozofijai, standartiem u.t.t.
- Ir toleranti nacionālās un rasu piederības jautājumos, kā arī reliģiozās piederības jautājumos.
- Ir optimistiski un entuziasma pilni attiecībā uz savu nākotni uzņēmumā.
- Vēlas gūt iespēju realizēt savu potenciālu, zināšanas un spējas.
- Ir komunikabli un patiesi draudzīgi pret apkārtējiem.
- Nav ambiciozi (negatīvā nozīmē)un ir ambiciozi (pozitīvā nozīmē), vēlas mainīties (ja rodas nepieciešamība), tiecas pilnveidot savas prasmes un zināšanas.
- Ir vecumā no 10 līdz 100 gadiem. (Var būt izņēmumi) :)
- Ir parakstījuši darba līgumu.
 
Atrodiet spējīgus cilvēkus un ..... dodiet viņiem iespēju strādāt!
 
 
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com