Darbinieku attīstība
Image Master Plan
Darbinieku orientācija uzņēmumā tiek veikta pakāpeniski.
 
Pirmais solis: Jauna darbinieka iepazīstināšana ar „Uzņēmuma vadības rokasgrāmatu” (Hand Book). Pēc tam, kad jaunais darbinieks ir iepazinies ar uzņēmuma  Hand Book, tās nodaļas vadītājs, kurā strādās jaunais darbinieks, veic ar šo darbinieku orientēšanās testu, lai noskaidrotu  Hand Book atspoguļoto normu, uzņēmuma noteikumu un darba pienākumu pārzināšanu.
 
Otrais solis: Jauna darbinieka iepazīstināšana ar uzņēmuma Image Master Plan un iegūto zināšanu testēšana.
 
Trešais solis: Jaunā darbinieka iepazīstināšana ar uzņēmuma personālu, ar darba vietu, biroja tehniku, visu nepieciešamu telpu atrašanās vietu u.t.t.
 
Ceturtais solis: Darbinieka detalizēta iepazīstināšana ar uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem (neatkarīgi no ieņemamā amata). Katram darbiniekam ir pienācīgi jāorientējas uzņēmuma darbībā. Par darbinieka informētības pakāpi attiecībā uz uzņēmuma darbību atbild attiecīgās nodaļas vadītājs.
 
Piektais solis (ilgstošais): Turpmākā (tekošā) orientācija turpinās visu laiku, kamēr darbinieks strādā uzņēmumā. Šī orientācija paredz darbinieku operatīvu informēšanu attiecībā uz nepieciešamajām instrukcijām, noteikumiem, tekošajām darba pienākumu izmaiņām, iekšējās un ārējās politikas izmaiņām u.t.t. Par personāla orientāciju atbild nodaļas vadītājs.
 
Darbinieku apmācība.    
 
Uzņēmuma mērķis ir attīstīt savus darbiniekus un tas ir ļoti ieinteresēts darbinieku profesionālajā izaugsmē. Sakarā ar to, uzņēmums ir gatavs investēt savus līdzekļus, laiku un pūles, lai darbiniekiem būtu reālas iespējas paaugstināt savas profesionālās iemaņas.
 
Cilvēks, kurš ir pieņemts darbā uzņēmumā, automātiski iekļaujas gan darba procesā, gan apmācības procesā, kuru uzņēmums piedāvā savam personālam. Iespējams, ka dažus apmācības veidus darbinieks daļēji apmaksās no saviem līdzekļiem, bet šis noteikums nebūs izšķirošais, iziet šo apmācības kursu vai nē. Ja uzņēmums pieņem lēmumu par kāda apmācības kursa daļēju apmaksu no darbinieku puses, darbiniekam būs nepieciešams iziet šo apmācības kursu. Kāda būs apmaksas procentuālā attiecība (darbinieks/uzņēmums) katrā atsevišķā gadījumā uzņēmuma vadība lems atsevišķi.
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com