Deklarācija
Image Master Plan
Es, ________________________, esmu iepazinies ar uzņēmuma “Image Master Plan”. Man ir skaidras tajā aprakstītās prasības un standarti, kuriem man jāseko pildot savus darba pienākumus.
 
Es apņemos izpildīt visus norādītos standartus, normatīvus un prasības, ko man izvirza uzņēmuma vadība. Norādīto prasību neizpildīšanas gadījumā es apzinos savu personīgo atbildību par kāda no disciplinārsodiem piemērošanu no mana tiešā vadītāja vai no uzņēmuma vadības puses.
 
Datums _____________Paraksts______________
 

Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com