Standarti
Image Master Plan
1. Pieklājība
Jums kādreiz ir bijis nepatīkami, ja kāds ar Jums sarunājas nepieklājīgi? Kad mēs, piemēram, dodamies uz veikalu, lai tērētu savu naudu, bet sastopamies ar vienaldzību, bet reizēm pat atklātu rupjību, vai mums gribās šajā veikalā kaut ko pirkt? Kad mēs gājām uz šo veikalu, mēs nevēlējāmies nemaz tik daudz — mēs vēlējāmies, lai pret mums izturētos, kā pret cilvēkiem un palīdzētu izvēlēties preci. Mēs vēlējāmies redzēt, ka  mūsu ierašanās sagādā prieku un par to liecina noteikta attieksme.
 
2. Pacietība
Cilvēki un situācijas mēdz būt dažādas. Attiecībā pret vieniem cilvēkiem un situācijām mums pietiek pacietības, attiecībā pret citiem (būsim godīgi) — ne vienmēr. Tomēr, ja mūsos ir kaut vai tikai daži pacietības iedīgļi — tas var kļūt par pamatu tādai neapšaubāmi vērtīgai īpašībai kā pacietīgums. Pacietība ir viens no pamatnoteikumiem, lai sasniegtu pilnību. Un tāds jau arī ir mūsu galīgais mērķis. 
 
3. Elastīgums
Elastīgums ir īpašība, kuru bieži kļūdaini uzskata par attaisnojumu savai labvēlīgajai attieksmei pret kompromisiem attiecībā uz savu sirdsapziņu, morāles standartiem, garīgajām vērtībām. Kāds varētu teikt: “Es pieļāvu kompromisu, jo situācija spiež mani būt elastīgam!” Šāda pieeja ir kļūdaina, jo nepareizi tiek izprasts pats elastības jēdziens. Mūsdienās uzņēmumi nevar veiksmīgi strādāt un attīstīties, ja viņiem nepiemīt elastīgums. Tirgus, tā tendences, savstarpējās attiecības strauji mainās. Tāpēc uzņēmumiem ir operatīvi jāreaģē uz šīm tirgus izmaiņām, citādi vienā jaukā dienā viņu preces un pakalpojumi nevienam nebūs vajadzīgi. Elastīgums — tā ir katra uzņēmuma (un arī katra atsevišķa darbinieka) spēja operatīvi reaģēt uz tirgus mainīgajām tendencēm un prasībām, kā arī uz mainīgajām savstarpējām attiecībām ar klientiem, partneriem, piegādātājiem, tai pašā laikā pieturoties pie saviem principiem, filozofijas un noteiktajiem standartiem.
 
4. Diplomātiskums
Diplomātijas atšķirīgā īpašība ir spēja grūtā situācijā atrast optimālo risinājumu, kurš neradīs zaudējumus ne vienai no pusēm. Cilvēkam vai uzņēmumam, kuram piemīt diplomātiskums, ir izredzes gūt panākumus savā darbībā. Sarežģītas situācijas mūsu dzīvē ir sastopamas ik uz soļa un māka izkļūt no tām liecina par augstu profesionalitāti. Citiem vārdiem sakot augsta līmeņa profesionalitāte uzņēmuma darbībā nav iespējama bez diplomātiskuma. Panākt to, lai klients paliek apmierināts un uzņēmums necieš zaudējumus, reizēm ir visai sarežģīti. Reizēm liekas, ka pat neiespējami. Tomēr, ja darbā iesaistās personība ar diplomāta spējām, šķietami neatrisināmai problēmai rodas tāds risinājums, ka atsvešinātības vietā rodas tuvības sajūta starp bijušajiem oponentiem. Tas arī ir diplomātiskums, kurš ir ļoti nepieciešams mūsu darbā.
 
5. Taktiskums
Ne tik bieži mēs saskaramies ar taktiskumu attiecībā pret sevi. Tāpēc mēs augstu vērtējam takta izjūtu. Taktiskums nav bieži sastopams, jo mēs pateicoties savam egoismam, iejūtīgāk attiecamies pret savām vajadzībām un problēmām, nekā pret citu cilvēku vajadzībām un problēmām. Taktiskums pret citiem — tā ir iejūtības izpausme pret otra cilvēka garīgo un fizisko stāvokli. Persona ar takta izjūtu jau pirmajās sarunas sekundēs spēs izjust cilvēka dvēseles stāvokli un attiecīgi virzīt sarunu. Taktisks cilvēks ir tas, kurš runā pareizas lietas pareizajā laikā, vai arī ietur pauzi, kad tas nepieciešams. Kopumā viņš uzvedas tā, ka viņa uzvedība neitralizē iespējamo negatīvo emociju rašanos sarunas gaitā, neatkarīgi no sarunu biedra emocionālā stāvokļa. 
 
6. Kompetence
Ar nekompetenci mēs saskaramies uz katra soļa. Nekompetence no ārstu puses, nepareizi nosakot diagnozi, nekompetence no tiesībsargājošo orgānu puses cīņā pret noziedzību, nekompetence no politiķu puses, pieņemot “dīvainus” likumus, u.t.t. Ja mēs uzdodam jautājumu cilvēkam, kuram, kā mums šķiet, jāspēj sniegt vispusīga un mums saprotama informācija, bieži nākas dzirdēt: “Es to nezinu.”, vai “Nevaru Jums palīdzēt”, kas, protams, mūs neapmierina, jo nepalīdz mums atrisināt radušās problēmas vai grūtības. Tāpēc, lai nekļūtu par apkārtējās nekompetences daļu, mēs esam iekļāvuši savos standartos tādu aspektu, kā kompetence. Par kompetentu var nosaukt nevis to cilvēku, kurš visu zina (šādi cilvēki vienkārši neeksistē), bet to, kurš nezinot atbildi uz uzstādīto jautājumu teiks: “Es uzzināšu un paziņošu Jums rezultātu!”.
 
7. Operativitāte
Laika jautājums mūsu darbā ir tieši proporcionāli saistīts ar uzņēmuma izdzīvošanas aspektu. Operativitāte ir viens no galvenajiem standartiem, pateicoties kuram uzņēmums var veiksmīgi darboties. Uzņēmums palīdzot klientam taupīt laiku, pats gūst peļņu, jo teiciens: „Laiks ir nauda!” mūsdienās ir ļoti aktuāls un kļūst aizvien aktuālāks. Tomēr operativitātes jēdziens attiecas ne tikai uz uzņēmuma darba veikšanas kvalitāti, par kuru uzņēmums ir atbildīgs klienta priekšā. Sekošana, analīze, ātra reaģēšana un jaunu tehnoloģiju, metodiku un iespēju ieviešana arī attiecas uz operativitātes aspektu. Uz operativitāti attiecas arī uzņēmuma ātra reaģēšana uz klientu ieteikumiem, aizrādījumiem un sūdzībām. Ātra reaģēšana uz visām uzņēmumu skarošajām tendencēm, savstarpējām attiecībām un izmaiņām ir cieši saistīta ar uzņēmuma darba režīmu un stratēģiju.
 
8. Profesionalitāte
Par profesionāļiem nepiedzimst, par tādiem top. Mēģinot īsi noformulēt jēdzienu „profesionālis” varētu teikt — profesionālis ir personība, kura pilnībā atbilst ieņemamajam amatam. Attiecīgi personība, kura neatbilst ieņemamajam amatam, nevar saukties par profesionāli. Ja uzņēmumā strādā, piemēram, sekretāre, tad tai tiešām ir jābūt sekretārei, nevis vienkārši cilvēkam, kurš ieņem šo amatu. Tas attiecas arī uz visiem citiem amatiem, neatkarīgi no atbildības līmeņa. Tā kā katra atsevišķa darbinieka, kā arī uzņēmuma kopumā, profesionalitāte ir uzņēmuma vizītkarte, pateicoties kurai uzņēmums var sekmīgi konkurēt tirgū, šī aspekta noteikšanai un attīstībai ir jāpievērš īpaša uzmanība.
 
9. Radošā domāšana
Ja mēs izpētītu slavenu cilvēku biogrāfijas, atklātos, ka neatkarīgi no tā, ka visi viņi atšķiras pēc rakstura, spējām, izglītības, visiem piemīt viena īpašība — oriģinalitāte. Viņu rakstura oriģinalitāte izpaudās viņu rīcībā, domu gājienā, dzīves veidā un, attiecīgi, viņu radošajā darbībā, biznesā, precēs un pakalpojumos, kas radušies šīs oriģinalitātes rezultātā. Daudziem šādiem cilvēkiem tika veltīti aizvainojoši joki, kritika, par viņiem tika stāstītas anekdotes. Bet, kas to būtu domājis, ka viens no šādiem cilvēkiem kļūs par vienas no lielākajām automobiļu ražošanas korporācijām „Ford”’ dibinātāju. Vai, ka provinciāls, nevienam nezināms farmaceits radīs starptautisku korporāciju „Coca-Cola”. Vai, ka entuziastu grupa, kas veidoja savu pirmo produktu mājas garāžā, kļūs par pirmās datoru korporācijas „Apple Computers” dibinātājiem. Jāatzīmē, ka visi šie ļaudis bija vienkārši cilvēki, tādi paši, kā mēs. Tai pašā laikā viņi bija cilvēki, kuri ticēja tam, ko viņi dara, neskatoties uz apkārtējo viedokli. Un viņi uzvarēja! Pateicoties savai oriģinalitātei! Uzņēmums atbalsta tādu īpašību, kā radošā domāšana. Uzņēmums atbalsta oriģinalitāti. Uzņēmums atbalsta tiekšanos nebūt, kā visi.
 
10. Uzmanība
Uzmanības trūkums ir auglīga augsne kļūdām. Mēs saprotam, ka no kļūdām nav pasargāts neviens. Bet mēs arī saprotam, ka daudzas kļūdas varētu nepieļaut, ja mēs būtu uzmanīgi pret to, ko mēs darām, uzmanīgi pret klientu vajadzībām, izmaiņām tirgū, jaunām tehnoloģijām un iespējām, ko var izmantot uzņēmuma servisa uzlabošanai. Ir acīmredzami, ka pieļautās kļūdas pašiem būs jālabo. Kļūdu labošana neizbēgami nes zaudējumus, kuru varētu nebūt, ja mēs būtu uzmanīgi. Tāpēc, lai izvairītos no daudzām kļūdām, kas saistītas ar uzņēmuma personāla neuzmanību, uzņēmums iekļauj savos standartos tādu aspektu, kā uzmanība pret visu, kas notiek uzņēmumā un ārpus tā. Pateicoties uzmanībai uzņēmums var ātri un efektīvi reaģēt uz daudzām negatīvām parādībām kā uzņēmumā, tā ārpus tā, kuras var novest pie grūtām situācijām.
 
11. Atbildība
Paviršība tāda uzņēmuma darbā, kurš ir izveidots, lai risinātu klientu problēmas un vajadzības, rāda, ka dotais uzņēmums netika izveidots ar šādu mērķi. Ja tomēr uzņēmums tika dibināts ar šādu mērķi, tā klientu servisam jābūt vispusīgam un pilnīgam. Tas ir, uzņēmums ir izveidots un strādā tieši klientu vajadzību apmierināšanas virzienā. Atbildība – tas ir, kad neatkarīgi no iespējamajām grūtībām, personāls tiecas pēc iespējas labāk izpildīt izvirzītos uzdevumus. Pat ja izvirzītā uzdevuma izpildīšana sniegsies aiz darbinieka personīgo interešu loka. Piemēram, darbinieku ir uzaicinājis uz dzimšanas dienu tuvs un mīļš cilvēks. Bet tieši darba dienas beigās šis darbinieks saņem paziņojumu par kādu ar uzņēmuma darbību saistītu problēmu, kuru ir nepieciešams atrisināt nekavējoties. Viņam taču ir jāsteidzas uz dzimšanas dienu, viņu sen jau gaida! Šim darbiniekam parastā situācijā varētu būt trīs izejas no grūtā stāvokļa: a) Nedarīt neko, lai atrisinātu problēmu, jo darba diena taču jau beigusies; b) Mēģināt atrisināt problēmu, lieki neiedziļinoties jautājuma būtībā un detaļās, radot iespaidu, ka tika darīts viss iespējamais, c) Neskatoties uz personīgajām interesēm, atrisināt doto problēmu labākajā iespējamajā veidā. Mūsu uzņēmumā darbiniekiem nav šādas izvēles. Viņam eksistē tikai variants „c”.
 
12. Vēlēšanās palīdzēt
Burtiski katru dienu mēs nokļūstam situācijās, kad mums ir nepieciešama kāda palīdzība. Ja mums izdodas saņemt šo palīdzību, ir pilnīgi dabīgi, ka mēs izjūtam simpātijas un pateicību pret palīdzības sniedzēju. Tāda attieksme no apkārtējo puses ir patīkama un veicina tāda cilvēka (vai uzņēmuma) tēla nostiprināšanos mūsu acīs. Mums vienmēr ir jāatceras, ka mēs, strādājot ar saviem klientiem (partneriem, piegādātājiem), strādājam ar cilvēkiem. Daudzi no viņiem vēršas pie mums pēc palīdzības, dalās savās problēmās. Cilvēku atklātība pret mums liecina, kas mēs īstenībā esam. Liecina par to, ka cilvēki mums uzticas, bet uzticēšanās nozīmē to, ka mums nav tiesību šo uzticēšanos nenovērtēt. Mums vienmēr ir jābūt gataviem atsaukties, nepalikt vienaldzīgiem un palīdzēt. Dažreiz pat pāris uzmundrinoši vārdi var sniegt cilvēkam neatsveramu palīdzību.
 
13. Higiēna
Neskatoties uz to, ka higiēnas jautājumi ir visai delikāti, uzņēmums uzskata par nepieciešamu apskatīt tos savos standartos, lai novērstu nepatīkamas situācijas, kuras varētu rasties. Galvenā prasība uzņēmuma personālam — stingri sekot personīgās higiēnas normu ievērošanai. Konkrēti tas attiecas uz mutes dobuma higiēnu, matu tīrību un kārtīgu sakārtojumu, dezodorantu izmantošanu, savlaicīgu skūšanos, kopējo ķermeņa tīrību. Gadījumā, ja kāda darbinieka higiēnas stāvoklis vai ārējais izskats neatbildīs uzņēmuma standartiem, darbinieks tiks sūtīts mājās, lai sakoptu sevi.
 
14. Ārējais izskats
Uzņēmuma darbinieku ārējais izskats ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma pareiza tēla veidošanā. Uzņēmums savā politikā pieņem maksimāli augstus standartus attiecībā uz ārējo izskatu. Katram uzņēmuma darbiniekam ir jāseko šiem standartiem neatkarīgi no apstākļiem. Uzņēmuma personālam darba vietā ir jāatrodas ģērbtam saskaņā ar noteikumiem. Bez tam darbiniekiem ir rūpīgi jāseko sava apģērba stāvoklim un jāuztur tas pienācīgā kārtībā.
Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com