Uzņēmums

    Hand book

        Hand book apraksts

        Direktoru uzruna

        Uzņēmuma vēsture

        Uzņēmuma redzējums

        Uzņēmuma mērķi

        Uzņēmuma ideoloģija

        Uzņēmuma nodaļas

        Uzņēmuma vēlējumi

        Izpildes standarti

        Atzinības un apbalvojuma principi

        Disciplināro sodu principi

        Ārējais izskats

        Darbinieka fails

        Deklarācija

    Image Master Plan

        Image Master Plan apraksts

        Morāles principi

        Uzņēmuma dibināšanas mērķi

        Korporatīva filozofija

        Standarti

        Servisa un apkalpošanas kvalitāte

        Pieskārienu imidžs

        Reklāma

        Sabiedriska darbība

        Darbinieku attieksme pret darbu

        Cilvēku resursu vadība

        Darbinieku attīstība

        Deklarācija

Semināri

    Konsultanti

    Sertifikāti

Klienti

Atsauksmes

    Klienti

    Partneri

Par reklāmu

    Mājas lapā

    Semināros

Rekvizīti

Pakalpojumi

    Korporatīvas mācības

    Par reklāmu

Mūsu draugi

    Organizācijas

    Piegādātāji

Vakances

Sabiedriska darbība

Kontakti

Realizētie projekti

Fotoalbums

    Fotogrāfijas no semināriem

Aptaujas rezultāti