Realizētie projekti
Realizētie projekti
2016 gads
Datums Projekts Temats
34 13.12.2016 atvērtais seminārs Kā pareizi izveidot grāmatvedības politiku uzņēmumā (sabiedrībā)? Galvenie dokumenti, to izstrāde (ar paraugiem).
33 06.12.2016 atvērtais seminārs Kā pareizi izveidot grāmatvedības politiku uzņēmumā (sabiedrībā)? Galvenie dokumenti, to izstrāde (ar paraugiem).
32 25-26.11.2016 "Rietumu Banka" korporātīvā apmācība Banku kredīti juridiskām personām
31 24-25.11.2016 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu pārvaldība
30 10-11.11.2016 SIA “Forevers” korporatīvā apmācība LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
29 09-30.11.2016 atvērtais seminārs Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss “Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem”
28 08-29.11.2016 atvērtais seminārs Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Grāmatvedības politikas maiņa un gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunā likuma „Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likums” un jauno noteikumu MK Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasībām”.
27 03.11.2016 atvērtais seminārs Mūsdienīgs pārdodošais mārketings
26 07-04.11.2016 SIA “Forevers” korporatīvā apmācība Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
25 05-02.11.2016 atvērtais seminārs Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss “Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem”
24 04-01.11.2016 atvērtais seminārs Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Grāmatvedības politikas maiņa un gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunā likuma „Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likums” un jauno noteikumu MK Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasībām”.
23 22-23.08.2016 SIA “Forevers” korporatīvā apmācība Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
22 17.06.2016 atvērtais seminārs Pārdošanu pieauguma avoti
21 30.05.2016 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs grāmatvedības uzskaitē “Aktuālas izmaiņas finanšu uzskaitē 2016. gada praktiskos piemēros’’
20 24.05.2016 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs "Kas jāzina par darba likumdošanu, vidējas algas aprēķināšanu, jaunu “A’’ slimības lapas apmaksas norēķinu kārtību un atvaļinājuma piešķiršanu un norēķinu kartību 2016. gadā? "
19 17.05.2016 atvērtais seminārs Diferencētas pārrunas
18 02-03.05.2016 SIA ''LG Electronics Latvia'' korporatīvā apmācība Diferencētas pārdošanas un veiksmīgas pārrunas
17 28.04.2016 SIA ''Wings 4 Sky Group'' korporatīvā apmācība Motivācijas un personāla uzticības uzņēmuma mērķiem formēšana
16 28-29.04.2016 SIA ''Jūrmalas namsaimnieks'' korporatīvā apmācība Izcila klientu apkalpošana un pakalpojumu pārdošanas māksla
15 27-28.04.2016 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu stabilitātes novērtējums
14 25-26.04.2016 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu pārvaldība
13 21-22.04.2016 atvērtais seminārs Pārdošanas māksla un klientu apkalpošanas kultūra
12 14.04.2016 atvērtais seminārs Motivācijas un personāla uzticības uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem formēšana
11 31-01.04.2016 atvērtais seminārs Pārdošanas māksla un klientu apkalpošanas kultūra
10 15-16.03.2016 SIA ''Jūrmalas namsaimnieks'' korporatīvā apmācība Izcila klientu apkalpošana un pakalpojumu pārdošanas māksla
9 26.02.2016 atvērtais seminārs PVN likuma praktiska piemērošana 2016. gadā. Galvenie un problemātiskie jautājumi.
8 25.02.2016 atvērtais seminārs Gada pārskata sagatavošana par 2015. gadu. Jaunais „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”. UIN deklarācijas sagatavošana.
7 24.02.2016 atvērtais seminārs Aktuāli jautājumi 2015. gada UIN deklarācijas sagatavošanā.
6 23.02.2016 atvērtais seminārs PVN likuma praktiska piemērošana 2016. gadā. Galvenie un problemātiskie jautājumi.
5 05.02.2016 atvērtais seminārs 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes. Grāmatvežiem svarīgi jaunumi par darba samaksu 2016.gadā.
4 29.01.2016 atvērtais seminārs 2015. gada pārskata sagatavošanas aktuālie jautājumi un izmaiņas Nodokļu likumdošanā, kas stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
3 28.01.2016 atvērtais seminārs Gada pārskata sagatavošana par 2015. gadu. Jaunais „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”
2 27.01.2016 atvērtais seminārs Aktuāli jautājumi 2016. gada nodokļu likumdošanā.
1 25.01.2016 atvērtais seminārs 2016. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes.