Realizētie projekti
Realizētie projekti
2017 gads
Datums Projekts Temats
34 18.12.2017 "Jūrmalas pilsētas dome" Korporatīvā apmācība Praktisks seminārs “IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem." Grozījumi Darba likumā.Gada slēguma inventarizācijas procesā veicamie pasākumi. Inventarizācijas komisiju darba organizācija.
33 15.12.2017 atvērtais seminārs Praktisks seminārs: IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā
32 12.12.2017 atvērtais seminārs Praktisks seminārs: IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā
31 08.12.2017 atvērtais seminārs Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība no 01.01.2018. un jauni MK noteikumi
30 07.12.2017 atvērtais seminārs Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Jaunais likums un tā piemērošana
29 06.12.2017 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs “Naudas plūsmas pārskata sastādīšana”
28 05.12.2017 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs “Naudas plūsmas pārskata sastādīšana”
27 28-29.11.2017 atvērtais seminārs Efektīva darbinieku vadība pārmaiņu un augstas konkurences apstākļos
26 23-24.11.2017 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole veiksmīgas finanšu darbības nodrošināšanai un finanšu lēmumu pieņemšana
25 31-21.11.2017 atvērtais seminārs Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Gada pārskata sagatavošana atbilstoši likuma „Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likums” un noteikumu MK Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasībām”. Aktuālās izmaiņas finanšu likumdošanā 2017.g.
24 27.10.2017 atvērtais seminārs Jauni aktuāli grozījumi likumdošanā uzņēmumiem un iestādēm
23 24.10.2017 atvērtais seminārs Jauni aktuāli grozījumi likumdošanā uzņēmumiem un iestādēm
22 19-20.10.2017 atvērtais seminārs Inovatīvs mārketings globalizācijas apstākļos
21 13.10.2017 atvērtais seminārs Jaunie grozījumi Darba likumā
20 12.10.2017 atvērtais seminārs Jaunie grozījumi Darba likumā
19 06-07.10.2017 SIA "METMATUS" korporatīvā apmācība B to B astoņi pārdošanas posmi
18 26-30.05.2017 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu plānošana un kontrole veiksmīgas finanšu darbības nodrošināšanai un finanšu lēmumu pieņemšanai
17 19.05.2017 atvērtais seminārs Pietiek zaudēt naudu!
16 26-28.04.2017 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze un finanšu vadība veiksmīgas finanšu darbības nodrošināšanai
15 30.03.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina uzņēmumam un iestādei par komandējumiem, darba braucieniem un darbinieka nosūtīšanu darbam ārzemēs?
14 28.03.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina uzņēmumam un iestādei par komandējumiem, darba braucieniem un darbinieka nosūtīšanu darbam ārzemēs?
13 24.03.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par autotransporta izmantošanu. Līgumi,attaisnojuma dokumenti, dažādu situāciju risinājumi. Izdevumu atlīdzināšanas īpatnības ar piemēriem.
12 22.03.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina katram uzņēmumam un iestādei par autotransporta izmantošanu. Līgumi,attaisnojuma dokumenti, dažādu situāciju risinājumi. Izdevumu atlīdzināšanas īpatnības ar piemēriem.
11 28.02.2017 atvērtais seminārs 2016. gada pārskata sagatavošana saskaņā ar jaunajām likumdošanas prasībām.
10 24.02.2017 atvērtais seminārs PVN likuma praktiska piemērošana 2017. gadā. Galvenie problemātiskie jautājumi.
9 22.02.2017 atvērtais seminārs PVN likuma praktiska piemērošana 2017. gadā. Galvenie problemātiskie jautājumi.
8 14.02.2017 atvērtais seminārs Aktuāli jautājumi 2016. gada UIN deklarācijas sagatavošanā.
7 08.02.2017 atvērtais seminārs Aktuāli 2017. gada nodokļu likumdošanas jautājumi.
6 31.01.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina par darba likumdošanu, vidējās izpeļņas aprēķināšanu, slimības lapas aprēķināšanas kārtību? Atvaļinājumu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība?
5 27.01.2017 atvērtais seminārs 2016.gada pārskats saskaņā ar jauno likumu un nodokļu likumdošanas nianses.
4 26.01.2017 atvērtais seminārs 2016.gada pārskata sagatavošana saskaņā ar jaunajām likumdošanas prasībām.
3 25.01.2017 atvērtais seminārs 2017. gada nodokļu likumu grozījumu praktiskas piemērošanas aktualitātes.
2 24.01.2017 atvērtais seminārs Kas jāzina par darba likumdošanu, vidējās izpeļņas aprēķināšanu, slimības lapas aprēķināšanas kārtību? Atvaļinājumu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība?
1 12.01.2017 atvērtais seminārs Aktuāli 2017. gada nodokļu likumdošanas jautājumi.