Latvija
Latvija
Vispārējie fakti:
 
1. Ģeogrāfiskās koordinātes:
57 00 N, 25 00 E
 
2. Platība:
Kopējā: 64,589 km2
Zeme: 63,589 km2
Ūdens: 1,000 km2
 
3. Robežas garums:
Kopējā: 1368 km
Robežas ar valstīm: Baltkrievija 167 km, Igaunija 343 km, Lietuva 576 km, Krievija 282 km
 
4. Krasta līnija:
531 km
 
5. Galvaspilsēta: Rīga
 
6. Valsts valoda: latviešu
 
7. ANO dalībvalsts (17.09.1991.)
NATO dalībvalsts (02.04.2004.)
Eiropas Savienības dalībvalsts (01.05.2004.)
 
8. Naudas vienība: 1 lats (Ls) = 100 santīmi; 1 EURO = 0,702804 Ls        

Iedzīvotāji:
 
1. Iedzīvotāju skaits:
2,259,810 (jūlijs, 2007.) 

2. Vecuma struktūra:
0-14 gadi: 13.6% (Vīr. 157,451/Siev. 150,184)
15-64 gadi: 69.6% (Siev. 764,910/Siev. 808,848)
65 gadi un vairāk: 16.7% (Vīr. 123,952/Siev. 254,465) (2007. apmēram)

3. Vidējais vecums:
Vispārējais: 39.6 gadi.
Vīr.: 36.6 gadi.
Siev.: 42.7 gadi (2007. apmēram)
 
4. Dzimstība:
9.43/1,000 (2007. apmēram)
 
5. Mirstība:
13.64/1,000 (2007. apmēram)
 
6. Sagaidāmais dzīves ilgums kopš piedzimšanas:
Kopējais, attiecībā pret iedzīvotāju skaitu: 71.6 gadi
Vīr.: 66.39 gadi
Siev.: 77.1 gadi (2007. apmēram)

7. Etniskās grupas:
Latvieši 58,8%, Krievi 28,6%, Baltkrievi 3,8%, Ukraiņi 2,6%, Poļi 2,5%, Lietuvieši 1,4%, Ebreji 0,4%, Čigāni 0,4%, Vācieši 0,2%, Tatāri 0,1%, Armēņi 0,1%, Igauņi 0,1%, Lietuvieši 0,008%, Citi 0,6, Nav norādīts 0,4. (2005)

Reliģija:
 
1. Reliģisko organizāciju skaits: 1,174
No tām: Luterāņi 303, Romas katoļi 250, Pareizticīgie 118, Baptisti 93, Vecticībnieki 67, Septītās dienas adventisti 50, Jehovas liecinieki 13, Metodisti 13, Jūdi 13, Budisti 4, Musulmaņi 5, Vaišnavi (Krišnaīti) 11, Mormoņi 4, un vairāk ka 100 citu.
 
Reliģisko organizāciju locekļi:
Luterāņi 458,424, Romas katoļi 500,000, Pareizticīgie 350,000, Baptisti 7,119, Vecticībnieki 2,843, Septītās dienas adventisti 3,957, Jehovas liecinieki 161, Metodisti 1,002, Jūdi 638, Budisti 87, Musulmaņi 380, Vaišnavi (Krišnaīti) 127, Mormoņi 867. Nozīmīga iedzīvotāju daļa – ateisti.
 
Ekonomika:
 
1. IKP (pēc pirktspējas paritātes)
$36.49 milj. (2006. apmēram)
 
2. IKP (pieaugums):
11.9% (2006. apmēram)
 
3. IKP (pēc nozarēm):
lauksaimniecība 3.7%,
rūpniecība 21.5%,
pakalpojumi 74.8% (2006. apmēram)
 
4. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits:
1.136 milj. (2006. apmēram)
 
5. Bezdarbs:
6.5% (2006. apmēram)
 
6. Inflācija:
16,8% (marts, 2008., delfi.lv)
 
7. Budžets:
ienākumi $7.198 miljrd.,
izdevumi $7.255 miljrd. (2006. apmēram)
 
8. Valsts parāds:
9.9% no IKP (2006. apmēram)
 
8. Eksports:
$6.051 miljrd. f.o.b. (2006. apmēram)
 
9. Eksports (partneri):
Lietuva 14.2%,
Igaunija 12.3%,
Vācija 9.8%,
Lielbritānija 7.6%,
Krievija 11.5%,
Šveice 6.3%,
Dānija 4.8%, (2006)
 
10. Imports:
$10.99 miljrd. f.o.b. (2006. apmēram)
 
11. Imports (partneri):
Vācija 15.5%,
Lietuva 12.9%,
Krievija 8%,
Igaunija 7.7%,
Polija 7.2%,
Somija 5.7%,
Baltkrievija 4.7%,
Šveice 5% (2006)
 
12. Ārējais parāds: 
15,582 miljrd. latu (2007.gada 2.kvartālā beigās; delfi.lv)
 
Avots: cia.gov 
 
Ministru prezidenta alga:
 
2162 lati pirms nodokļu nomaksas (prēmijas nav iekļautas)
 
Iztikas minimums:
 
141,63 lati (Novembris, 2007)
 
Vidējā darba alga:
 
286 lati pirms nodokļu nomaksas (2006)
 
Avots: delfi.lv