izdrukāt
Datums Temats Semināra
autors
Valoda Cena
(+PVN)
20-03.11.2023 MS Excel BI rīki – datu apstrāde, modeļu izstrāde un atskaišu veidošana -Online Leonards Budņiks latv.
25-26.10.2023 Uzņēmuma finanšu analīze – finanšu problēmu identificēšanai-Online Rasa Pēce latv.
07-08.11.2023 Izmaksu klasifikācija, pašizmaksas kalkulācija ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un to izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā -Online Rasa Pēce latv.
17-24.11.2023 MS Excel – efektīva darba organizācija, biežāk lietotās funkcijas-Online Leonards Budņiks latv.
21-30.11.2023 Kvalifikācijas celšanas kurss “Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem”-Online Laima Ļitviņenko latv.
24-01.12.2023 Kvalifikācijas celšanas kurss “Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem”-Online Laima Ļitviņenko kr.
08-22.12.2023 Datu analīze ar Power BI-Online Leonards Budņiks latv.
12.12.2023 Gada pārskata sagatavošana par 2023. gadu un UIN deklarācijas aizpildīšana-Online kr.
14.12.2023 Gada pārskata sagatavošana par 2023. gadu un UIN deklarācijas aizpildīšana-Online latv.