izdrukāt
MS Excel BI rīki – datu apstrāde, modeļu izstrāde un atskaišu veidošana -Online

Praktiskā seminārā dalībnieki iegūs:
 • Iemaņas datu izvilkšanā, transformēšanā un ielādā (ETL – extract, transform and load)
 • Izpratni par ETL procesa organizācijas īpatnībām MS Excel vidē
 • Iemaņas datu modeļu veidošanā
 • Izpratni par datu modeļu organizācijas īpatnībām MS Excel vidē
 • Iemaņas aprēķinu veidošanā, izmantojot izveidotos datu modeļus
 • Iemaņās vizualizēt iegūtos rezultātus MS Excel vidē dažādā veida atskaitēs

Tiks apgūti šādi MS Excel līdzekļi
 • PivotTable rīks
 • Get and transform rīks (Power Query)
 • PowerPivot rīks
 • DAX valodas pamati
PRAKTISKAIS SEMINĀRS PAREDZĒTS
Ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kas ikdienā apkopo un analizē lielus nestrukturētus datu apjomus no vairākiem datu avotiem.
PRAKTISKĀ SEMINĀRA PROGRAMMA
 1. Datu avoti un to īpatnības
 2. ETL procesa soļi
 3. Get and Tranform rīks
 4. Atskaišu veidošana ar PivotTable
 5. PowerPivot rīks
 6. Datu modeļu veidošanas principi
 7. DAX valodas pamati
 8. Datu modeļa atskaišu veidošana ar PivotTable
GAIDĀMIE REZULTĀTI
Jaunie Excel rīki dod iespēju automatizēt vairākus procesus kuri ir saistīti ar datu sagatavošanu, ekonomisko/finanšu aprēķinu veikšanu un atskaišu publicēšanu. Semināra laikā dalībnieki iegūs priekštatu par šiem rīkiem un tiks iepazīstināti ar standarta pielietošanas scenārijiem.
SEMINĀRA MATERIĀLI
Dalībnieki saņem piekļuvi mācību vietnei ar apmācības materiāliem un semināra video, kas būs pieejams neierobežoto laiku
SERTIFIKĀTS
Semināra dalībniekiem tiek izsniegts Perfekta Consulting sertifikāts
PRAKTISKO SEMINĀRU VADA
MOS Excel 2016 Expert sertificēts treneris, Erickson Coach

Leonards Budņiks
PRAKTISKAIS SEMINĀRS NOTIKS
2023. gada 20. oktobrī un 3. novembrī

 • Semināra ilgums-16 akadēmiskas stundas


Seminārs notiek Online ZOOM platformā (Tiešsaistē)