Deklarācija
Hand book
Es, ____________________________, esmu iepazinies ar „Uzņēmuma vadības rokasgrāmatu”, (Hand Book). Man ir skaidras rokasgrāmatā izklāstītās prasības un standarti, kas man jāievēro veicot savus darba pienākumus. Man ir skaidri disciplinārsodu principi, kā arī atzinības un veicināšanas principi.
 
Es apņemos izpildīt visus norādītos normatīvus, norādījumus un prasības, ko man izvirza uzņēmuma vadība. Norādīto prasību neizpildīšanas gadījumā es apzinos savu personīgo atbildību par kāda no disciplinārsodiem piemērošanu no mana tiešā vadītāja vai no uzņēmuma vadības puses.
 
Datums ________________ Paraksts___________________
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com